Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7152 8641
Reposted fromsunlight sunlight viathixophobia thixophobia
sidning
3749 4d2b 500
Reposted fromvic vic viawarkocz warkocz
sidning
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viawarkocz warkocz
sidning
Reposted frommuir muir viawarkocz warkocz

Victorian Garden

Reposted fromszszsz szszsz viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
sidning
1726 912e
Reposted fromszatatan szatatan viawarkocz warkocz
sidning
6211 b64b 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viawarkocz warkocz
sidning
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawarkocz warkocz
sidning
Reposted fromiminlove iminlove viawarkocz warkocz
sidning
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viawarkocz warkocz
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viaparadiso paradiso
sidning

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viawarkocz warkocz
sidning
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawarkocz warkocz
sidning
adventuresinhires:

We don’t share fashion much, but these pieces by Paolo Sebastian are simply epic!
sidning

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viaplugss plugss
3296 a4af 500

dinodi:

Castle at night

Reposted fromfuckblack fuckblack viadiebitchdie diebitchdie
sidning
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
sidning
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viaplugss plugss
sidning
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl