Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sidning
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
sidning
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
sidning
sidning
8579 7456 500
M. Wicha 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viayanek yanek
sidning
8197 7bf6
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaheadsbangbang headsbangbang
sidning
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viaheadsbangbang headsbangbang
sidning
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
sidning
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaMournful Mournful
sidning
9274 01b6
Reposted frommisza misza viawarkocz warkocz
sidning
8757 49c1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
sidning
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viawarkocz warkocz
sidning
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viadoubleespresso doubleespresso
sidning
7224 ad71 500
Reposted fromniente niente viaheadsbangbang headsbangbang
sidning
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viamamzawieszke mamzawieszke
sidning
0854 9749 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
sidning
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viaMournful Mournful
sidning
9252 0db0
Reposted fromsilentshout silentshout viawarkocz warkocz
sidning
3864 29d1 500
Reposted fromsoftboi softboi viawarkocz warkocz
3804 71d3
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl