Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viaparadiso paradiso
sidning

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viawarkocz warkocz
sidning
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawarkocz warkocz
sidning
adventuresinhires:

We don’t share fashion much, but these pieces by Paolo Sebastian are simply epic!
sidning

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viaplugss plugss
3296 a4af 500

dinodi:

Castle at night

Reposted fromfuckblack fuckblack viadiebitchdie diebitchdie
sidning
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
sidning
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viaplugss plugss
sidning
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamruugaa mruugaa
sidning
obezwładniaj mnie czułością
— Mela
sidning
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viamruugaa mruugaa
sidning
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatengomiedo tengomiedo
sidning
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viatengomiedo tengomiedo
sidning
W moim innym świecie jesteśmy blisko, ale tu bałem się, że mi pozwolisz spieprzyć wszystko...
— Pezet
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatengomiedo tengomiedo
sidning
Czujesz jak krew pulsuje ci w żyłach? Wiesz? Chcę wiedzieć jak całujesz bo dostaję świra.
— Pezet
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatengomiedo tengomiedo
sidning
For months now, I’ve been playing the what-if  game in my head.
— Ellie Wade, A beautiful kind of love
sidning
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vianasze nasze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl