Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sidning

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viaplugss plugss
3296 a4af 500

dinodi:

Castle at night

Reposted fromfuckblack fuckblack viadiebitchdie diebitchdie
sidning
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
sidning
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viaplugss plugss
sidning
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamruugaa mruugaa
sidning
obezwładniaj mnie czułością
— Mela
sidning
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viamruugaa mruugaa
sidning
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatengomiedo tengomiedo
sidning
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viatengomiedo tengomiedo
sidning
W moim innym świecie jesteśmy blisko, ale tu bałem się, że mi pozwolisz spieprzyć wszystko...
— Pezet
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatengomiedo tengomiedo
sidning
Czujesz jak krew pulsuje ci w żyłach? Wiesz? Chcę wiedzieć jak całujesz bo dostaję świra.
— Pezet
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatengomiedo tengomiedo
sidning
For months now, I’ve been playing the what-if  game in my head.
— Ellie Wade, A beautiful kind of love
sidning
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vianasze nasze
sidning
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaallbest allbest
4721 08d6 500
Reposted fromtwice twice viamooncat mooncat
sidning
My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i nikt nas nie kocha.
— Marek Hłasko
sidning
sidning
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viadarja- darja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl